K čemu potřebujeme umění?

Někdo může říct, že k ničemu. Dokonce je běžné, že takovou odpověď uslyšíte ve svém okolí i vy. Důvodem může být, že nás umění ovlivňuje často jen nenápadně a pro někoho nepozorovaně. Jsou lidé, které opravdu může umění zdánlivě po celý život míjet. Jenže umění má spoustu tváří. Umělecké dílo nás často inspiruje k nejrůznějším rozhodnutím nebo nečekaným myšlenkám. Ale stojí i na počátku mnoha konkrétních realizací – inspiruje třeba designéry, architekty, grafiky, ale stejně tak může změnit život lékaře, vědce nebo dělníka v továrně. Někomu stačí zajít do galerie a procházet se mezi obrazy nebo sochami. Umělecké dílo nefunguje jen jako zdroj inspirace – některé v nás vzbuzuje emoce, jiné nám klade nejrůznější otázky, nabízí odpovědi.

Například aktivistické umění rozhodně nepřehlédnete! Věnují se mu umělci, kteří nás chtějí atakovat přímo, provokují svými činy jednotlivce nebo rovnou celou společnost. Často k tomu využívají zcela konkrétní a aktuální okolnosti – trefují se do politických nebo mediálních témat, bojují za práva menšin nebo utlačovaných skupin. Dokáží prostě upozornit na nepříjemné jevy. Pomocí uměleckých prvků nabourávají náš každodenní život.

Mezi nejznámější autory, kteří svými díly provokovali veřejnost, patří i německý umělec Joseph Beyus. V roce 1982 vysázel 7000 dubů podél cest mezi výstavními pavilony v Kasselu, kde se koná slavná přehlídka umění nazvaná Documenta. Beyus se však rozhodl nevystavovat žádné ze svých děl a místo toho šokoval tímto výjimečným gestem. Stromy tam rostou dodnes!

A někteří umělci pracují sami a v naprostém utajení. Třeba známý umělec Banksy, jehož identitu dlouho nikdo neznal. Daří se mu upozornit na nepříjemné jevy jako jsou rasismus nebo ekologická témata. Takové umění rozhodně nepřehlédnou ani ti, kteří v galerii nikdy nebyli!

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy