Potřebují umělecká díla názvy?

Co vám ten obraz připomíná? Jaký byste mu dali Některá umělecká díla jsou označena jako Bez názvu. Co to znamená?název? Lektor se ptá v pražské Národní galerii studentů. Ti stojí před nepřehlédnutelným obrazem slavného českého malíře Františka Kupky. Postávají tak daleko, že nedohlédnou na popisku, kde by si mohli název přečíst. Padají nejrůznější názvy. Motýl? Modročervená žena? Zadek? Skupinkou se rozléhá smích. Na tom, že jde o výjimečné dílo, se ale shodnou všichni. Obraz se všem líbí. Jen každému připomíná něco jiného. Je pro vás důležité, jak se dílo jmenuje? A proč?Záleží vlastně na tom, jak se díla jmenují?

Na takovou otázku se dá odpovědět rovnou – ano, záleží. Je totiž důležité vědět, co nám chce autor díla názvem sdělit. Někdy nám umělci chtějí rovnou říct, jak se na jejich dílo dívat. Pokud vidíme na obraze hrající si koťátka s klubíčkem a na popisce najdeme název „Koťátka hrající si s klubíčkem", je autorův záměr jasný. Obdobně je tomu u díla, které znázorňuje černé a bílé linie a pod kterým najdeme popisku „Linie" případně „Linie č. 47". Díky tomu pochopíme, že autor nechtěl namalovat špagety. A co když v umělcových liniích špagety vidíme? No a co? Je naším právem vidět v díle to, co chceme. Stejné právo má i autor na to, aby své dílo Některé názvy jsou přímo součástí obrazu. V čem jsou tato díla odlišná?pojmenoval tak, jak chce.

Dílo Františka Kupky má hodně zvláštní název. Někteří umělci znají název svého díla ještě dříve, než ho pojmenují, jiní ho hledají až po jeho vzniku. Dokázali byste vysvětlit, v čem se oba přístupy liší?Autor ho nazval Amorfa. Dvoubarevná fuga. Historici umění se budou asi navždy dohadovat, proč zvolil právě takový název. Odkazuje k fugám slavného hudebního skladatele Johanna Sebastiana Bacha? Nebo k původnímu významu toho slova, které v sobě skrývá odkazy k dynamice a pohybu? A jak s názvem souvisí fakt, že byl Kupka při tvorbě obrazu inspirován pohybem poskakujícího červenomodrého míče, se kterým si hrála jeho nevlastní dcera? Nejednoznačnost výkladu, kterou název umocňuje, možná nahrává zvýšenému zájmu o slavný obraz. Jeho název si totiž může vyložit každý po svém, případně mu může dát svůj Jak byste ho pojmenovali?vlastní název.

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy