Může být umělec sám uměleckým dílem?

Srbská umělkyně Marina Abramovic předvedla za skoro čtyřicet let své umělecké kariéry téměř sto uměleckých performancí. Některé z nich ve spolupráci se svým partnerem, německým umělcem Ulayem. V Muzeu moderního umění v New Yorku například seděla u obyčejného dřevěného stolu celých 736 hodin – osm hodin denně – a vítala návštěvníky, kteří si k ní mohli sednout a pohlédnout jí do očí. Stala se tedy sama uměleckým dílem?

Někdy je opravdu těžké klasifikovat současná umělecká díla tak, jako kdysi: malba je malba a socha je socha. Ale co je to vlastně performance? Ve vizuálním umění je performance akce, ve které umělec nebo umělkyně prezentují umělecké dílo před publikem za použití svého těla a prostředí, ve kterém se zrovna nachází. Performance je jedinečná, a tedy neopakovatelná událost. Protože se akce nikdy nemůže opakovat přesně stejně, je i reakce publika pokaždé jiná. A to je největší problém performance: jak zachytit ten pomíjivý okamžik? Jen díky fotografiím a videím? Co je pak vlastně samotné umělecké dílo? Možná obojí. Performance i její dokumentace, díky které pak mohou být performance přehrávány návštěvníkům galerií.

Podobně se zaznamenávaly i slavné performance v sedmdesátých letech. Znáte maďarskou umělkyni Judit Kele? Je to ta krásná žena, která na fotografiích kouří v galerii cigaretu, vedle ní stojí usměvavý muž v uniformě a oba obklopuje houf pozorovatelů. Popiska na zdi nám prozradí, že se jednalo o performance, kterou umělkyně uskutečnila v Muzeu výtvarného umění v Budapešti na místě, kde visel vzácný El Grecův obraz. Judith Kele se rozhodla vyplnit prostor obrazu, který byl na nějakou dobu zapůjčen na jinou výstavu. Co je tedy umělecké dílo? Samotná umělkyně? Performance, ve které stála na místě a kouřila cigaretu? Nebo fotografie této performance? Není to jednoduché, že?

Jak by měla znít otázka podle tebe?

Předchozí obrazy
Další obrazy
Já jsem umělecké dílo, 1979
Judit Kele
Já jsem umělecké dílo, 1979
fotografie
© Judit Kele, foto: courtesy of Ludwig Museum, Budapest / József Rosta